OPENTUINDAGEN - 2024 Deze opentuindagen vinden steeds plaats einde mei/begin juni.

Maar groepen, wandelaars, fietsers, passanten, kunnen altijd aanbellen of een aanvraag indienen.

DE DATA