tuinwijk
 
terug
Momenteel is de tuinwijk in Peer, deel 1, heringericht, de ingangen werden gerestaureerd. De tuinwijk kreeg haar naam terug. Ontworpen letters op speciale cortenstalen platen duiden de ingangen van de tuinwijk aan.
 
 
Deze uitgesproken prachtige groene tuinwijk werd heraangelegd. Talrijke bomen groepen werden opgesleund. Gazondelen werden heringezaaid, nieuwe beplanting werd aangebracht. Achterliggende voetpaden werden opnieuw betegeld en zijdelings beplant met hagen. Het is er aangenaam om er door te kuieren.Talrijke banken werden her en der geplaatst.

 

 
De zone bij de garageboxen, voorheen een dicht gewoekerd bos, werd opnieuw helemaal open gekapt, en werd ingericht als ontmoetingsplaats voor de buurt, er kan gevoetbald en aan tafeltennis gedaan worden. Een verhard plein geeft de mogelijkheid om er buurtfeesten te organiseren. Deze zone van deze toch wel grote tuinwijk werd met een hele reeks van blauwe gekleurde ornamenten ingevuld.

De speelplaats in een ander gebied binnen deze wijk werd rood getypeerd. Een ander gebied meer voor de peuters werd gelig gekleurd. Het groene in deze tuinwijk blijft de overhand houden.